Privacybeleid Car Cleaning Helmond

 

Car Cleaning Helmond , gevestigd aan Varenschut 21 g, 5705 DK Helmond, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring

Contactgegevens 

carcleaninghelmond@live.nl

Varenschut 21 g

5705 DK Helmond

Telefoonnummer : 0492588967

Marjo Penning is de Functionaris Gegevensbescherming van

Car Cleaning Helmond zij is te bereiken via carcleaninghelmond@live.nl.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Car Cleaning Helmond verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt  van onze diensten en/of omdat deze zelf aan ons verstrekt.

Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

  • Voor -en achternaam
  • Adresgegevens
  • Telefoonnummer
  • E-mailadres

Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken

Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers. 

 

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken.

Car Cleaning Helmond verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:

U te kunnen bellen of e-mailen indien dit nodig is om onze dienstverlening uit te kunnen voeren.

Om afspraken met u te maken

Om te kunnen factureren

Geautomatiseerde besluitvorming

Car Cleaning Helmond neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens(bijvoorbeeld een medewerker van Car Cleaning Helmond) tussen zit.

 

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Car Cleaning Helmond bewaart uw persoonsgegevens voor langere tijd. Als u een vraag hebt over het bewaartermijn, kunt u contact opnemen via de bovenvermelde gegevens.

 

Delen van persoonsgegevens met derden

Car Cleaning Helmond verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze opdracht met u  of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

 

Cookies, of vergelijkebare technieken, die wij gebruiken

Car Cleaning Helmond gebruikt geen cookies of vergelijkbare technieken.

                                          

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Car Cleaning Helmond en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u  beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar carcleaninghelmond@live.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ(machine readable zone), de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummers en Burgerservicenummer(BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen 4 weken, op uw verzoek. Car Cleaning Helmond wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link:

https://autoriteitpersoongegevens.nl/nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Car Cleaning Helmond neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn van misbruik, neem dan contact op met Marjo Penning 0492588967 of via carcleaninghelmond@live.nl